top of page

Pop-up

Save the date, and (if you don't already live there) book your ticket to the granite city, the 19th of November 2022 Thank you Åshild and Arnstein at Sjømannskirken Aberdeen for making this happen!

Hold av datoen, og (dersom du ikkje allerede bur der) bestill billetten din til granittbyen, 19. november 2022

Ein spesiell takk til Åshild og Arnstein på Sjømannskirken i Aberdeen for å få dette til!


News

During the annual Norwegian Christmas Craft Fair in Aberdeen, I will have a Pop-up Sales Exhibition featuring my prints on Saturday the 19th of November from 11am - 3pm. It will be hosted at the same premises as the Craft Fair, 41 Regent Quay AB11 5BE

Samtidig med den årlege norske julemarknaden – eller julebasaren – i Aberdeen, skal eg ha ein pop-up med sal av trykk, laurdag 19. november frå kl. 11-15. Det vil bli halde i same lokale som julemarkedet, i Sjømannskyrkja 41 Regent Quay AB11 5BE


Activities

or, should I just call this section 'renovation'…

It's great to be house-owners but it also keeps you busy. We are currently in the process of converting my office/studio into our main bedroom and vice versa, which means chaos. Hopefully only temporary.

I have been in contact with the print studio 'Northern Print' in Newcastle, at the end of this week I will hopefully have more to tell about that matter, but I am looking forward to getting into a workshop environment again!

eller skal eg berre kalla denne delen 'oppussing'...

Det er flott å vera huseigerar, men det held deg også veldig opptatt. Me er for tida i ferd med å gjera om kontoret/studioet mitt til hovedsoverommet vårt og omvendt, noko som betyr kaos. Forhåpentlegvis berre midlertidig.

Eg har vore i kontakt med trykkeriet 'Northern Print' i Newcastle, neste veke har eg forhåpentligvis meir å fortelje om den saka, men eg gler meg til å komma inn i eit versktad igjen!


Recommended

The movie: The lost king, about the woman who led the findings of King Richard under a parking lot in Leicester. We finally went to the cinema last weekend, which I have longed for. Well worth the visit to our local independent filmhouse JamJar.

Filmen: The lost king, om kvinna som leia funnet av kong Richard under ein parkeringsplass i Leicester. Me var endeleg på kino forrige helg, noko eg har lengta etter. Vel verdt besøket til vårt lokale, uavhengige filmhus JamJar.


4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page