top of page

Save the date!

Oppdatert: 19. nov. 2023

Sett av datoen!


Perhaps you're going to London before Christmas or maybe you simply need a reason to visit the capitol this Advent season. At least now you have an extra reason to make the visit. It is with great pleasure that I can share the dates for my second solo exhibition at 'K' in London. The Norwegian YWCA at 52 Holland Park.


The official opening will be on Saturday 25 November at 1pm with a presentation from the artist. The exhibition runs until 4 December and as this is a sales exhibition lasting just over a week, it will be possible to buy works 'off the wall'. This means that the works of art you see at the beginning of the period may not be the same as those hanging at the end of the period. The artist will be present at the weekends during the exhibition, while it is open every day during the show period. It is not necessary to make an appointment in advance to come, and you do not need a formal invitation – everyone is most welcome!
Thank you KFUK-hjemmet London for again giving me this opportunity to show my artwork.
Kan hende du skal ein tur til London før jul eller kanskje du rett og slett treng ein grunn til å besøka storbyen denne adventstida? No har du iallefall ein ekstra grunn til å ta turen.

Det er med stor glede eg kan dela datoane for mi andre soloutstilling på 'K' i London. Den norske KFUK-heimen i 52 Holland Park.

Offisiell opning vil vera laurdag 25. november med ein presentasjon frå kunstnaren. Utstillinga heng til 4. desember og sidan dette er ei salsutstilling på litt over éi veke vil det vera mogeleg å kjøpa verk 'rett frå veggen'. Dette betyr at dei kunstverka du ser i byrjinga av perioden er gjerne ikkje dei same som heng i slutten av perioden. Kunstnaren kjem til å vera tilstades i helgene under utstillinga, medan den er open kvar dag i utstillingsperioda. Det er ikkje naudsynt å gjera avtale om å koma på førehand, og ein treng ikkje ein formell invitasjon – alle er hjarteleg velkomne!Tusen takk KFUK-hjemmet London for igjen å gje meg denne fantastiske muligheten til å visa mine kunstverk.

22 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page