top of page

IMPACTful weeks

The last few weeks have been eventful, fulfilling and educational, and I am left feeling very grateful. Exactly two weeks ago I was installing the last few prints at the Norwegian YWCA in Holland Park, just in time to welcome friends to the opening night of my exhibition 'å på K'. One week later I was attending interesting and inspiring talks and events in Bristol, where I also showed artwork at the 12th International Pritmaking Conference, IMPACT12.

Dei siste vekene har vore hendingsrike, givande og lærerike, og eg føler meg veldig takknemlig. For nøyaktig to veker siden installerte eg dei siste trykka på KFUK-hjemmet i Holland Park, akkurat i tide til å ynskje vener velkommen til opningskvelden til utstillinga 'å på K'. Ei veke seinare deltok eg på interessante og inspirerande foredrag og arrangement i Bristol, kor eg også viste kunst på den 12. internasjonale Printmaking Konferansen, IMPACT12.


News

'News' merges slightly with activities this time.

A picture is worth a thousand words?

'Nyheter' smeltar litt saman med aktiviteter denne gongen.

Eit bilete seier meir enn tusen ord?


å på K, London:the sixteen at Anxiety of Interdisciplinarity, IMPACT12Activities

We returned to Whitley Bay from Bristol and London late Sunday night, after having de-installed the artworks at K. Since then, I have focused on slowing down, going out to greet the fresh coastal air and embracing the last days of September. I have also had to catch up with a slight backlog of applications, with the first submission posted today. Cross your fingers, my friends!

I am also in early conversations regarding a pop-up exhibition later this year, more (hopefully!) on that later.

Me returnerte til Whitley Bay fra Bristol og London seint søndag kveld, etter å ha deinstallert kunstverka på K. Sidan då har eg fokusert på å senke ned, både skuldre og fart, gå ut for å helsa på den friske kystlufta og nyta dei siste dagene av september. Eg har også måtta ta igjen et lite etterslep med søknadar, med den første innleveringen i dag. Kryss fingrane mine vener!

Eg er også i tidlege samtalar angåande ein pop-up-utstilling seinere i år, meir (forhåpentlegvis!) om det seinere.


Recommended

I recently read an article on a study where they found that an hour's walk in nature lowered the stress level versus a walk in a busy street in Berlin. I can vouch for this investigation, and it is probably not completely revolutionary research, as it sounds relatively logical. But still, important to focus on. My recommendation is something you can do almost anywhere in the world, although you may have to seek out nature if you live in a city. A forest was used as an example in the study, but I have used parks in London. Use what you have!

Eg las nyleg ein artikkel om ei studie der dei hadde funne at ein times tur i naturen senka stressnivået versus tur i ei travel gate i Berlin. Eg kan gå god for denne undersøkinga, og det er vel i grunn ikkje heilt revolusjonerande forskning, i og med at det høyrest relativt logisk ut. Men likevel viktig å setta fokus på.

Mi anbefaling er noko du kan gjera stort sett kor som helst i verda, sjølv om du kanskje må oppsøkja naturen dersom du bur i ein by. Ein skog vart brukt som eksempel i studia, men eg har brukt parkar i London. Bruk det du har!


4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page